Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
W związku z tym chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące Twoich danych osobowych.

Administratorem danych jest Kamila Woźniak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „HOHO” KAMILA WOŹNIAK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wierzbowa 2B, 05-822 Milanówek, NIP: 8911418180, REGON: 363416386 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@hoho.sklep.pl

Twoje dane będą przechowywane w bazie przez cały okres funkcjonowania działalności gospodarczej, chyba że poprosisz o ich usunięcie. Ponadto masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że wniesienie sprzeciwu nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed sprzeciwem.

RODO to unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Ten dokument ureguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić informacje o Twoich danych osobowych. Dzięki RODO masz większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane.

Jednocześnie informujemy, że nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa. Twoje dane wykorzystywane są jedynie celach realizacji usługi.

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji pod adresem mailowym: kontakt@butyhoho.pl

© 2016-2024  HOHO Wszelkie prawa zastrzeżone